İngilizcedeki düzensiz fiillerin öğretimini hedefleyen tekerlek oyununda, rastgele seçilen fiile ait sorulara 5 şıktan bir tanesini