Durağan 3 boyutlu nesnelerin hareket edermiş gibi gösterilmesidir. Belirli bir senaryo kapsamında kare kare fotoğraflanan nesneler