Tasarımcı Chu Wang, Qiujin Kou, Qian Yin ve Yonghua Zhang'in aklına gelen bu icat sayesinde kaybolan