Fotoğrafları durağanlıktan çıkarmayı hedefleyen thinglink.com, kişilerin fotoğraf veya diğer görseller ile etkileşim içerisinde bulunmalarını sağlayacak bir