3 boyutlu modelleme, tarama ve yazdırma işlemlerine yeni bir devrin başlangıcı olarak bakabiliriz. Önceden beri sanayi