Türkiye’deki Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayısı

 tarafından Teknolojik Öğretmen kategorisinde yazıldı. | 5 Ekim 2010  
2013 – 2014 Öğretim yılına ait örgün eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayısını gösteren tablo aşağıdadır.


Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı
Okul Öncesi 5.430 1.059.495 25.858 50.466
İlkokul 28.532 5.574.916 288.444 243.305
Ortaokul 17.019 5.478.399 280.804 128.551
Ortaöğretim 10.955 5.420.178 278.641 140.560
Yaygın Eğitim 13.920 8.491.953 109.676 86.587
TOPLAM 75.856 26.024.941 983.423 649.469

 

Kaynak Site : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kaynak PDF (50.sayfa) (indir)

 
 
 Bu yazıya ulaştıran aramalar : Türkiyedeki okul sayısıilköğretim öğrenci sayısıtürkiyede okul sayısıtürkiyedeki öğrenci sayısıtürkiyedeki öğretmen sayısıtürkiye\deki okul sayısıtürkiye ögrenci sayisitürkiye okul sayısıtürkiye\de ilköğretim öğrenci sayısıtürkiyedeki ilköğretim sayısıtürkiyede öğrenci sayısıtürkiyedeki toplam öğrenci sayısıtürkiyede ilköğretim öğrenci sayısıilköğretim öğrenci sayılarıtürkiyedeki ortaokul sayısıöğrenci sayısıtürkiyedeki öğrenci sayısı mebtürkiye\deki toplam öğrenci sayısıtürkiye\deki ortaokul sayısıilköğretimdeki öğrenci sayısıilkokul sayısıtürkiyedeki ilköğretim okulu sayısıtürkiyedeki lise sayısıtürkiyede toplam öğrenci sayısıtürkiyedeki toplam okul sayısıtürkiye\de okul sayısıtürkiye\deki ilköğretim okulu sayısıtürkiyedeki okul sayılarıokul sayısımeb öğrenci sayısı