Türkiye’deki Okul, Öğretmen, Öğrenci Sayısı

 tarafından Teknolojik Öğretmen kategorisinde yazıldı. | 5 Ekim 2010  
2013 – 2014 Öğretim yılına ait örgün eğitim kurumlarının kademelere göre okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayısını gösteren tablo aşağıdadır.


Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı
Okul Öncesi 5.430 1.059.495 25.858 50.466
İlkokul 28.532 5.574.916 288.444 243.305
Ortaokul 17.019 5.478.399 280.804 128.551
Ortaöğretim 10.955 5.420.178 278.641 140.560
Yaygın Eğitim 13.920 8.491.953 109.676 86.587
TOPLAM 75.856 26.024.941 983.423 649.469

 

Kaynak Site : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kaynak PDF (50.sayfa) (indir)

 
 
 Bu yazıya ulaştıran aramalar : Türkiyedeki okul sayısıilköğretim öğrenci sayısıtürkiyede okul sayısıtürkiyedeki öğrenci sayısıtürkiyedeki öğretmen sayısıtürkiye\deki okul sayısıtürkiye ögrenci sayisitürkiye okul sayısıtürkiye\de ilköğretim öğrenci sayısıtürkiyede öğrenci sayısıtürkiyedeki ilköğretim sayısıtürkiyedeki toplam öğrenci sayısıilköğretim öğrenci sayılarıtürkiyede ilköğretim öğrenci sayısıtürkiyedeki ortaokul sayısıöğrenci sayısıtürkiye\deki toplam öğrenci sayısıtürkiyedeki öğrenci sayısı mebtürkiye\deki ortaokul sayısıilköğretimdeki öğrenci sayısıilkokul sayısıtürkiyede toplam öğrenci sayısıtürkiyedeki ilköğretim okulu sayısıtürkiyedeki lise sayısıtürkiye\de okul sayısıtürkiyedeki toplam okul sayısıtürkiye\deki ilköğretim okulu sayısıtürkiyedeki okul sayılarıokul sayısımeb öğrenci sayısı